Products

Products Info

เรา คือ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ  สินค้าหลักของเราคือ "Spring" ซึ่งใช้ในสินค้าได้หลากหลายชนิด  "Spring" เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง  ซึ่งมีความจำเป็นและจะขาดเสียมิได้ในชีวิตของเรา  ชิ้นส่วนเหล่านี้จะประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่มากมาย  แต่เราจะไม่ค่อยได้สังเกตเห็น  เนื่องจากว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านในสุดของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ   ธุรกิจที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์  เครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ของใช้ทั่วไปภายในบ้าน  ที่เกี่ยวกับบ้าน ใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องคอมพิวเตอร์  และยังใช้เป็นเครื่องตกแต่งได้อีกด้วย

สินค้ามาตราฐาน

Standard Products

เป็นกลุ่มของเสินค้าที่เรามีการออกแบบ และผลิตโดยสร้างแม่แบบ  หรือแม่พิมพ์เป็นของเราเอง  ส่วนในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการสั่งทำเป็นกรณีพิเศษเราก็สามารถทำให้ได้เช่นกัน ซึ่งในกลุ่มนี้เราแบ่งย่อยๆ ตามลักษณะของสินค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ Spring parts, Spacer parts, Bush parts และ Shaft parts

สำหรับบรรจุภัณฑ์เราก็ได้มีการจัดทำขึ้นโดยเฉพาะให้เหมาะกับสินค้าแต่ละประเภท และเรามีการจัดส่งที่ได้มาตราฐาน  ดังนั้นหากท่านมีความต้องการสินค้าของเรา กรุณาติดต่อได้โดยตรงกับฝ่ายขายของเรากับสาขาที่ท่านสะดวก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าชนิดพิเศษ

Special Order Products

ในกล่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าที่ลูกค้าจะเป็นผู้สั่งผลิตขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  โดยที่เราได้มีการผลิตไปแล้วนั้นได้แก่ Spring parts, Spacer parts, Bush pasts, Shaft parts, Guide parts และ Assembly parts  ซึ่งเรามีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และลักษณะรูปแบบของผลิตภัณฑ์ นั้นๆ  วัตถุดิบหลักที่ใช้ ได้แก่ Stainless steel, Iron, Copper, Molybdenum และ Aluminum เป็นต้น  หากท่านมีความสนใจต้องการสั่งผลิตจากวัตถุดิบอื่น  สามารถปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้จากฝ่ายขายของเราได้โดยตรง  ซึ่งเรามีเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองลูกค้า VE/VA

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม